het hoge gras

is een particulier initiatief dat mensen, organisaties en activiteiten op onconventionele wijze verbindt rondom het thema van de dood. Het initiatief ontstond vanuit het besef dat aandacht voor onze sterfelijkheid betekenisvol is voor het leven – altijd al, maar zeker in deze onzekere tijd –, en tevens vanuit de (werk)ervaring van de initiatiefnemers met de toenemende institutionalisering van de zorg rondom het sterven.
In onze activiteiten richten wij ons op het initiëren van gesprekken en het bieden van inspiratie aan allen die zich betrokken voelen bij het proces van sterven en de zorg die daarvoor nodig is, en die de maatschappelijke betekenis hiervan verder willen onderzoeken.
Net als de ‘lege plek’ in het gedicht van Rutger Kopland willen wij een open podium zijn waarop ‘het echte gesprek’ kan ontstaan, waar samen - dat wil zeggen met burgers, professionals, levenden en stervenden - á la het 3.0 denken, gebouwd wordt aan het 'plaats maken' voor de betekenis van de dood in het dagelijks leven en werk, en buiteninstitutionele vernieuwingen in de zorg kunnen ontstaan.